Menu

SAP po mojemu

O zintegrowanym systemie informatycznym SAP, służącym do zarządzania firmą Poznawanym krok po kroku od strony modułów logistycznych. Na studiach i samemu. O tym, że SAP może być tez pasją. I o tym, że SAP nie zawsze musi oznaczać STRESS AND PANIC

PO PROSTU PROJEKT CZ.IV

piotrkrawiec

Witam wszystkich.

W dzisiejszym wpisie ciąg dalszy mojego projektu i tego co zostało opisane we wcześniejszych artykułach z cyklu PO PROSTU PROJEKT. Dzisiaj chciałem pokazać, jakie przykładowe konfiguracje dla zakładu mogą wystąpić przy definiowaniu parametrów dla zleceń produkcyjnych w konfiguracji. Podobnej tematyki będą dotyczyły również kolejne wpisy.

Konfiguracja parametrów dotyczących zleceń produkcyjnych – ustanawianie profili sterowania produkcją 

Konfiguracja zleceń produkcyjnych ma bezpośredni wpływ na to, jak funkcjonuje produkcja w firmie, jeżeli jest ona zarządzana na poziomie zleceń produkcyjnych. Kroki w konfiguracji zakładu prowadzące do odpowiedniego ustawienia wszystkich parametrów dla zleceń, powinno się rozpocząć od określenia planistów produkcji, profili sterowania produkcją, typów zleceń i zakresu numerów dla zleceń. Określenie typów  zleceń, wykonywane w transakcji konfiguracyjnej OPJH,  dla których ścieżka w konfiguracji to  SAP Customizing Implementation Guide → Production → Shop Floor Control →Master Data → Order → Define Order Types i określenie zakresu numerów dla zleceń wykonywane w transakcji CO82, do której ścieżka w konfiguracji to SAP Customizing Implementation Guide → Production → Shop Floor Control → Master Data → Order → Define number ranges for orders, pomijam w niniejszym artykule.

Pokazanie procesu konfiguracji dla zleceń produkcyjnych, chciałbym rozpocząć od pokazania ustanowienia profilu sterowania produkcją i planisty produkcji.
Profil sterowania produkcją konfigurujemy w transakcji OPKP, do której ścieżka w konfiguracji to SAP Customizing Implementation Guide → Production → Shop Floor Control →
Master Data → Define Production Scheduling Profile. Sam profil określa to, jakie transakcje biznesowe mogą być uruchomione równocześnie przy tworzeniu zleceń produkcyjnych( np. tworzenie i jednoczesne zwalnianie zleceń), uruchamiać automatyczne przyjęcie towaru, itp.
Profil zarządzani produkcją jest wczytywany do zleceń podczas ich tworzenia, a można go przypisać do materiału lub planisty. Profil przypisany do materiału ma pierwszeństwo.
W transakcji OPKP na pierwszym ekranie określamy czy dane dla profilu sterowania ustanawiamy od początku ( przycisk „new entries”) czy też kopiujemy profil sterowania z już ustanowionego w innym zakładzie jeżeli, mamy taką możliwość. My w projekcie skorzystamy z tej drugiej możliwości.
Na pierwszym ekranie transakcji OPKP zaznaczamy w takim przypadku wpis z zakładem  i interesującym nas profilem, a potem wybieramy przycisk „copy as”.

 SAP_Transakcja_OPKP_pierwszy_ekran_zanaczony_wpis_z_profilem_sterowania_produkcj_z_ktrego_kopiujemy_dane

 

Na kolejnym ekranie, tak jak w naszym przypadku czyli w razie kopiowania, sprawdzamy parametry dotyczące profili sterowania czy zgadzają się z tym co chcemy uzyskać, a następnie zmieniamy nazwę/oznaczenie zakładu na tą, w której tworzymy profil sterowania.

 

SAP_Transakcja_OPKP_ekran_gdzie_ustanawiamy_dane_dotyczce_profili_sterowania_produkcj

Po potwierdzeniu kopiowania wpisu (ENTER), wracamy do ekranu z listą wpisów, a następnie zapisujemy zmodyfikowane dane dotyczące konfiguracji profili sterowania produkcją dla zlecenia produkcyjnego.

Konfiguracja parametrów dotyczących zleceń produkcyjnych – ustanawianie  planistów produkcji

Ustanowienie w systemie SAP planisty produkcji ( ang. production scheduler), czyli osoby odpowiedzialnej za  planowanie i rozkład obciążeń dla danego materiału, które są lub będą do niego przypisane, wykonujemy w transakcji konfiguracyjnej OPJ9 dl której ścieżka w menu konfiguracji to SAP Customizing Implementation Guide → Production → Shop Floor Control → Master Data → Define Production Scheduler. Na pierwszym ekranie tej transakcji możemy wybrać opcję nowego wpisu, albo opcję kopiowania (np. w obrębie jednego zakładu, jeżeli opisy i oznaczenia dla planistów są podobne w treści, a różnią się np. tylko liczbą).
Przy kopiowaniu zaznaczamy na pierwszym ekranie transakcji OPJ9 linię z oznaczeniem planisty, a następnie przycisk „ copy as”.

 

SAP_Transakcja_OPJ9_pierwszy_ekran_ustanawianie_planisty

 

Na kolejnym ekranie zmieniamy wszystkie potrzebne dane, potwierdzamy zmienione dane (ENTER), a następnie zapisujemy nasz wpis.

 

SAP_Transakcja_OPJ9ekran_gdzie_wpisujemy_dane_dotyczce_nowego_planisty

W przypadku jeżeli mamy możliwość i potrzebę skopiowania danych dotyczących planistów w większej ilości możemy zaznaczyć na liście w OPK9 wszystkie konieczne wpisy, a następnie przy kopiowaniu zmieniać  po kolei dane przy wszystkich wpisach zaznaczonych na liście ze skopiowanymi danymi.

 

  

© SAP po mojemu
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci