Menu

SAP po mojemu

O zintegrowanym systemie informatycznym SAP, służącym do zarządzania firmą Poznawanym krok po kroku od strony modułów logistycznych. Na studiach i samemu. O tym, że SAP może być tez pasją. I o tym, że SAP nie zawsze musi oznaczać STRESS AND PANIC

PO PROSTU PROJEKT CZ.II

piotrkrawiec

Witam wszystkich po dłuższej przerwie i bardzo serio obiecuję dużą regularność wpisów na blogu.

W przyszłym tygodniu, umieszczę też na blogu pierwszą wideo instrukcję dotyczącą tworzenia danych podstawowych materiału w module SAP MM.

Dzisiejszy wpis będzie dotyczył kolejnych ( w nawiązaniu do artykułu Po prostu projekt cz.I) transakcji , jakie mogą wystąpić na etapie wdrożenia SAP podczas konfiguracji.

KONFIGURACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW MODUŁU WM DLA ZAKŁADU

Jeżeli w SAP np. dla zakładu jest wdrażany zarówno moduł WM jak i MM, to wtedy na etapie konfiguracji należy również ustanowić określone jednostki w systemie dotyczące modułu WM. Jest to zdefiniowanie magazynu, przypisanie magazynu do zakładu i składu, a także ustanowienie typów składowania, miejsc składowania, a także gniazda składowania. W niniejszej pracy chciałbym dla nowo tworzonego zakładu pokazać jak należy zdefiniować magazyn ( przy korzystaniu z opcji kopiowania magazynu z już utworzonego wcześniej w systemie), a także to w jaki sposób przypisać magazyn do zakładu i składu.

            W przypadku definiowania, kopiowania, sprawdzania lub usuwania magazynu ( tu PR1), należy w drzewie konfiguracji wybrać następującą ścieżkę:SPRO → SAP Reference IMG → Enterprise Structure → Definition → Logistics Execution → Define, copy, delete, check warehouse number. Oznaczenie kodu transakcji dla tej operacji w systemie to EC09.W przypadku kopiowania danych z innego magazynu, należy na pierwszym ekranie transakcji EC09 wybrać przycisk pozwalający na skopiowanie danych z innego zakładu.

 SaP_Transakcja_EC09_definiowanie_zakadu_pierwszy_ekran_transakcji2

W kolejnym kroku transakcji EC09, określamy  w dodatkowym oknie w przypadku kopiowania magazyn z którego kopiujemy dane i magazyn do którego przenosimy dane ( w przykładzie kopiowanie danych z magazynu WSB do magazynu PR1).

 SaP_Transakcja_EC09_definiowanie_zakadu_ekran_z_dodatkowym_oknem_kopiowanie_danych_z_magazynu_do_magazynu

Po potwierdzeniu polecenia kopiowania ( ENTER ) otrzymamy dodatkowe okno z informacją o potwierdzeniu skopiowania danych z jednego magazynu do drugiego.

 SaP_Transakcja_EC09_definiowanie_zakadu_ekran_z_dodatkowym_oknem_potwierdzenie_skopiowania_danych

Po potwierdzeniu okna z powyższą informacją przechodzimy do kolejnego okna, gdzie w zakładce „completed activities” jeszcze raz widzimy potwierdzenie przeprowadzonej operacji w transakcji EC09.

 SaP_Transakcja_EC09_definiowanie_zakadu_potwierdzenie_skopiowania_danych_zakadka_completed_activities_w_transakcji_EC09

To czy numer/oznaczenie naszego magazynu zapisał się poprawnie w systemie, możemy sprawdzić w konfiguracji WM wybierając następującą ścieżkę : SPRO → SAP Reference IMG → Enterprise Structure → Definition → Logistics Execution → Define, copy, delete, check warehouse number → Define warehouse

 SAP_Transakcja_SPRO_Sprawdzenie_poprawnoci_zapisu_nowo_utworzonego_magazynu

            Kolejnym krokiem w konfiguracji modułu WM powinno być w tym przypadku przypisanie magazynu do zakładu/składu. Ścieżka do tej transakcji w drzewie konfiguracji wygląda następująco :  SPRO → SAP Reference IMG → Enterprise Structure → Assignment → Logistics Execution → Assign warehouse number to plant/storage location. Na pierwszym w kolejności ekranie w konfiguracji dla tej operacji wybieramy przycisk „new entries”

 SAP_Transakcja_SPRO_Pierwszy_ekran_Przypisanie_magazynu_do_zakadu_i_skadu3

Na kolejnym ekranie tej transakcji w SPRO wpisujemy oznaczenie zakładu, oznaczenie składu i oznaczenie magazynu.

 SAP_Transakcja_SPRO_Przypisanie_magazynu_do_zakadu_i_skadu_ekran_z_nowo_utworzonymi_powizaniami

W tym momencie możemy zapisać nowo utworzone powiązanie lub powiązania i wtedy na dole ekranu powinien pojawić się komunikat o zapisaniu danych. Po cofnięciu się do ekranu z listą kombinacji ( zakład + skład + magazyn), powinniśmy już widzieć na liście kombinacje przez nas utworzone.

 SAP_Transakcja_SPRO_Przypisanie_magazynu_do_zakadu_i_skadu_lista_powiza_wraz_z_nowo_utworzonymi_kombinacjami1

KONFIGURACJA ORGANIZACJI ZAKUPOWEJ

Jeżeli organizację zakupową tworzy się w systemie całkowicie od podstaw, to wtedy należałoby skorzystać z transakcji konfiguracyjnej OX08, lub ze ścieżki w drzewie konfiguracji SPRO → SAP Reference IMG → Enterprise Structure → Definition → Materials Management → Maintain Purchasing Organization. Podobnie należałoby postąpić z konfiguracją grupy zakupowej i skorzystać ze ścieżki w drzewie konfiguracji SPRO → SAP Reference IMG → Materials Management → Purchasing → Create Purchasing Groups. Jeżeli mamy ustanowioną w systemie SAP organizację zakupową, to  wtedy możemy postąpić na trzy sposoby: możemy ustanowić jedną organizację zakupową dla jednego zakładu, możemy ustanowić jedną organizację zakupową obsługującą wiele zakładów, możemy ponadto ustanowić wiele organizacji zakupowych obsługujących jeden zakład. W tej pracy skorzystałem  z możliwości pracy z już zdefiniowaną organizacją zakupową i grupą zakupową, stąd konieczne jest tylko przypisanie zakładu do już istniejącej jednostki gospodarczej.

Operację tą wykonujemy w transakcji konfiguracyjnej OX17, dla której ścieżka w menu konfiguracji to SAP Reference IMG → Enterprise Structure → Assignment → Materials Management → Assign Purchasing Organization to Plant.

 Sap_Transakcja_OX17_Pierwszy_Ekran_Przypisanie_organizacji_zakupowej_do_zakadu

Na kolejnym ekranie transakcji OX17 wpisujemy konieczne dane do utworzenia powiązania, czyli numer organizacji zakupowej i numer/oznaczenie zakładu, a potem zapisujemy nasze powiązanie.

 Sap_Transakcja_OX17_Ekran_z_nowo_dodanym_powizaniem_organizacji_zakupowej_i_zakadu

Jeżeli chcemy sprawdzić, czy nasze powiązanie zostało poprawnie zapisane na liście wraz z innymi powiązaniami, to wtedy przy ponownym sprawdzaniu listy powiązań organizacji zakupowych i zakładów w transakcji OX17, powinno być one widoczne na liście.

 

WYSZUKIWANIE KONTA DLA OBSZARÓW WYCENY - KONFIGURACJA KODU MODYFIKACJI WYCENY

Kod modyfikacji wyceny to klucz, który steruje determinacją i wyborem kont w nawiązaniu do obszarów wyceny. Kod modyfikacji wyceny będzie grupował razem obszary wyceny, które mają takie same zasady co do determinacji grup kont.

Jeżeli w obrębie jednej jednostki gospodarczej mielibyśmy np. 5 zakładów, trzy z nich miałyby ustanowione takie same parametry wyboru grup kont, dwa następne miałyby takie same parametry wyboru grup kont, ale inne od trzech pierwszych, to wtedy system pozwala ustanowić tylko dwa parametry wyboru grup kont i poprzez kod modyfikacji wyceny powiązać je z obszarami wyceny.

Jeżeli zakład ( tak jak w naszym przypadku) jest obszarem wyceny, to wtedy kod modyfikacji wyceny dla  nowo utworzonego obszaru wyceny ustanawiamy w transakcji OMWD. Ścieżka w menu SAP do tej transakcji to SPRO → IMG → Materials Management → Valuation and Account Assignment → Account Determination  → Account determination Without Wizard → Group Together Valuation Areas.

SAp_Transakcja_OMWD_grupowanie_obszarw_wyceny_ustalenie_kodu_modyfikacji_wyceny

Po wpisaniu w odpowiednim polu kodu modyfikacji wyceny, zapisujemy zmodyfikowane dane.

Komentarze (1)

Dodaj komentarz
  • Gość: [marcus] *.dynamic.chello.pl

    Dzięki z kolejny wpis. Z wpisu na wpis ich poziom jest coraz wyższy, porównywalny ze szkoleniami SAP SCM :)
    Dziękuje i gratuluje - świetna robota :)

© SAP po mojemu
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci