Menu

SAP po mojemu

O zintegrowanym systemie informatycznym SAP, służącym do zarządzania firmą Poznawanym krok po kroku od strony modułów logistycznych. Na studiach i samemu. O tym, że SAP może być tez pasją. I o tym, że SAP nie zawsze musi oznaczać STRESS AND PANIC

PO PROSTU PROJEKT CZ.I

piotrkrawiec

Witam wszystkich po dłuższej przerwie, której brak obiecuję wynagrodzić dużą liczbą przygotowanych artykułów oczywiście :). Ponadto na blogu pojawią się niedługo pierwsze videoinstrukcje, które też mam nadzieję, że zdadzą egzamin.

Tym artykułem, jak również cyklem następnych, chciałem podzielić się projektem, który będzie podobny do pracy zaliczeniowej na studiach podyplomowych, czyli implementacją nowego zakładu ( ang. plant) na wersji treningowej systemu SAP ECC 6.0. Z racji tego, że będzie pokazanych dużo transakcji konfiguracyjnych, będzie trochę inaczej niz w moich dotychczasowych artykułach, gdzie było pokazywane głównie to, jak wykonywać w systemie poszczególne procesy czy operacje.

Z racji tego, że zapewne w każdej firmie proces implementacji SAP z różnych względów wygląda inaczej i występuje gros róznych problemów, nie bedę się skupiał na rzeczach dotyczących metodyk i sposobów zarządzania projektami, testach rozwiązań itp, ale na transakcjach i operacjach w SAP,, które mogą wystąpić podczas wdrażania systemu.

ZAKŁAD ( PLANT) W SAP - KONFIGURACJA

Z racji tego, ze wdrożenie jednostki gospodarczej ( ang. company code ) jest często domeną wdrożeń i konsultingu z zakresu SAP FI, ten etap w artykule pomijam i bedę operował na już gotowej jednostce gospodarczej w systemie.

Zakład ( plant) w SAP może oznaczać wiele różnych pojęć. Może to być np. centrum dystrybucyjne, hurtownia, zakałd produkcyjny itp., ale może to też być np. laboratorium jakiejś firmy, w której nie zachodzą procesy produkcyjne, sprzedażowe ani dystrybucyjno-wysyłkowe, może to też być centrum usług jakiejś organizacji. Różne  będzie też znaczenie zakładu z punktu widzenia różnych modułów w SAP ( np.  dla modułu MM będzie to miejsce w którym przechowywany jest towar o określonej wartości, z kolei dla PP będzie to miejsce wykonywania procesów związanych z zarządzaniem i planowaniem produkcji. Szczegóły dotyczące zakładu, tego czym on w istocie rzeczy jest i tego jak funkcjonuje, zawsze są wdrażane i określane zgodnie z potrzebami danego klienta.

Przy wdrożeniu zakładu w SAP, konieczne jest na początku określenie trzech ustawień. Pierwsze to kalendarz zakładowy, czyli nic innego jak kalendarz określający dni pracujące, dni wolne od pracy, święta państwowe itp. dla danego zakładu w danym kraju. W standardzie SAP wiele takich kalendarzy jest gotowych, można je też konfigurować w razie życzenia klienta. Druga rzecz to klucz kraju, który jest dostarczany w standardzie systemu, jeżeli jest to jakiś nowy kraj może zaistnieć potrzeba konfiguracji takiego klucza. Jako trzecia rzecz, w nawiązaniu do klucza kraju, określany jest kod regionu, stanu, prowincji, województwa itp.

Transakcja, która służy do tworzenia i konfigurowania zakładu to OX10. Scieżka w menu SAP do tej transakcji to SPRO - SAP Reference IMG - Enterprise Structure - Definition - Logistics General - Define, copy, delete, check plant

Sap_drzewo_konfiguracji_definiowanie_zakadu

Na pierwszym ekranie w transakcji OX10 możemy postąpić dwojako. Możemy zdefiniować zakład zupełnie od podstaw, możemy też skopiować część danych z już istniejącego zakładu ( uwaga : w tej transakcji w polu plant przypisujemy do zakładu oznaczenie składające się z czterech znaków, także inne oznaczenia. Ja robię to akurat w taki sposób jak widać poniżej, natomiast  wszelkie kroki dotyczące konfiguracji zakładu, w czasie implementacji SAP w firmach, powinny być konsultowane z odpowiednimi zespołami po stronie klienta.). W przypadku kopiowania części danych zaznaczamy linię z zakładem z którego przenosimy część danych, a następnie wybieramy przycisk "copy as".

 Sap_transakcja_OX10._Sposb_tworzenia_danych_dla_nowego_zakadu

Na następnym ekranie w transakcji OX10 określamy oznaczenie naszego zakładu oraz jego nazwę,określamy także kalendarz zakładowy. W poniższym przypadku, z racji kopiowania danych z innego zakładu, jest już z góry określony kraj, region i dane adresowe dla zakładu. Będzie je można zmodyfikować na kolejnym ekranie.

Sap_transakcja_OX10._ekran_na_ktrym_okrelamy_m.in._oznaczenie_zakadu

Na poniższym dodatkowym ekranie w transakcji OX10 widoczne są dane adresowe dla nowo tworzonego zakładu. Na tym właśnie ekranie w transakcji OX10, określamy przy konfiguracjach zakładu w SAP konieczne dane adresowe.

Sap_transakcja_OX10.__dodatkowy_ekran_do_wpisywania_danych_adresowych

Po zatwierdzeniu danych i ich zapisaniu, możemy sprawdzić, równiez w transakcji OX10, czy wszystkie dane są poprawne. W tym celu klikamy dwukrotnie w nazwę nowo utworzonego zakładu.

Sap_transakcja_OX10._sprawdzaniue_danych_w_nowo_utworzonym_zakadzie

Na poniższym ekranie z kolei widzimy, ze nasze dane poprawnie się zapisały.

Sap_transakcja_OX10._ekran_Z_DANYMI_ADRESOWYMI_NOWEGO_ZAKADU

TWORZENIE SKŁADU W NOWO UTWORZONYM ZAKŁADZIE

Skład (ang. storage location ) jest zazwyczaj w SAP określonym miejscem w zakładzie, gdzie przechowywany jest towar. Dla każdego zakładu w SAP musi być zdefiniowany przynajmniej jeden skład. Z punktu widzenia modułu MM w SAP skład to "najniższy" poziom lokalizacji. Nie ma z góry określonych reguł i przepisów w SAP, które mówiłyby o tym jak powinien wyglądać fizycznie skład. W zależności od firmy może to być mała hurtownia, ale też o wiele większych rozmiarów osobny budynek w kompleksie należącym do jakiejś firmy, służący do przechowywania zapasów. Jakkolwiek skład jest najniższą jednostką składowaniadla modułu MM, to nie jest najmniejszą możliwą jednostką składowania w SAP. SAP pozwala, już na poziomie modułu WM, zarządzać składowaniem nawet na poziomie gniazda regałowego. Jeżeli implementacja SAP u klienta wymaga wdrożenia modułu WM, to należy go powiązać z modułem MM w ten sposób, że przypisuje się magazyn (poziom WM) do składu lub kilku składów.

Transakcja, która służy do tworzenia składu na poziomie modułu MM, to transakcja OX09. Scieżka w menu SAP do tej transakcji to SPRO - SAP Reference IMG - Enterprise Structure - Definition - Material Management - Maintain Storage Location. Na początkowym ekranie transakcji OX09 wpisujemy oznaczenie zakładu.

SAp_transakcja_ox09._Tworzenie_skadu._Ekran_pocztkowy

Po potwierdzeniu ( ENTER), przechodzimy do kolejnego ekranu na którym możemy zobaczyć już utworzony skład, lub utworzyć nowy.

SAp_transakcja_ox09._Tworzenie_skadu._Ekran_na_ktrym_widzimy_skad_lub_go_tworzymy

Po wyborze przycisku "new entries" przechodzimy do ekranu na którym już bezpośrednio wpisujemy oznaczenia nowego składu lub składów. Każdorazowy wpis na tym ekranie potwierdzamy klawiszem "ENTER", a utworzone składy zapisujemy ("dyskietka").

SAp_transakcja_ox09._Tworzenie_skadu._Ekran_po_wyborze_przycisku_new_entries

Po wyjściu z transakcji OX09 możemy sprawdzić czy poprawnie utworzyliśmy składy w poprzednim kroku. W tym celu wybieramy OX09 ponownie i sprawdzamy czy na ekranie składów dla naszego zakładu wszystkie dane są poprawne.

SAp_transakcja_ox09._Tworzenie_skadu._Sprawdzanie_poprawnoci_utworzonych_skadw

OKREŚLANIE POZIOMU WYCENY

Poziom wyceny jest tym krokiem w czasie konfiguracji, który decyduje o tym, czy materiał jest dla firmy wdrażajacej system SAP wyceniany na poziomie zakładu czy też jednostki gospodarczej. Transakcja, która służy do określenia poziomu wyceny to transakcja OX14. Scieżka w menu SAP do tej transakcji to SPRO - SAP Reference IMG - Enterprise Structure - Definition - Logistics General - Define Valuation Level.

PRZYPISANIE ZAKŁADU DO JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ

Jeżeli określiliśmy poziom wyceny, możemy przypisać zakład do istniejącej jednostki gospodarczej. Jak już wspomniałem, w moim przykładzie pomijam konfigurację jednostki gospodarczej i posługuję się jednostką już wcześniej zdefiniowaną w systemie. W systemie SAP zakład może być przypisany tylko do jednej jednostki gospodarczej, natomiast jednostka gospodarcza może mieć przypisanych do siebie wiele zakładów.

Transakcja w której wykonujemy przypisanie to transakcja OX18. Scieżka w menu SAP do tej transakcji to SPRO - SAP Reference IMG - Enterprise Structure - Assignment - Logistics General - Assign Plant to Company Code

Na pierwszym ekranie transakcji OX18, wybieramy przycisk "new entries".

Sap_transakcja_ox18._Pierwszy_ekran

Na następnym ekranie wykonujemy już przypisanie, wpisując w odpowiednich polach oznaczenie zakładu i oznaczenie jednostki gospodarczej. Wpis taki potwierdzamy (ENTER), a następnie zapisujemy ("dyskietka").

sap_transakcja_ox18._ekran_na_ktrym_wykonujemy_przypisanie

Sprawdzenie tego, czy przypisanie jest prawidłowe, możemy standardowo wykonać poprzez ponowny wybór transakcji OX18 i odnalezienie na liście przypisań naszego zakładu.

PODSUMOWANIE

W tym artykule pokazałem etapy wdrożenia nowego zakładu w SAP, począwszy od utworzenia w transakcji konfiguracyjnej OX10 nowego zakładu, a skończywszy na utworzeniu w transakcji OX18, przypisania zakładu do jednostki gospodarczej. W następnym wpisie pokażę w podobny sposób wdrożenie ustawień dla MRP w nowym zakładzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (2)

Dodaj komentarz
  • Gość: [marcus] *.dynamic.chello.pl

    Bardzo dobry wpis! Naprawdę dobry wpis i to chyba jako pierwszy na necie wpis opisujący SPRO w języku polskim.
    Dzięki! Świetna robota!!

  • piotrkrawiec

    Dziękuję za opinię :).
    W tym tygodniu pojawi się artykuł, też z zakresu konfiguracji, dotyczący etapu implementacji MRP przy wdrażaniu zakładu ( plant)

© SAP po mojemu
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci